Advokátska kancelária
Mickiewiczova 6
811 07 Bratislava
Slovenská republika
Tel: 00421 2 52 92 2788
Tel: 00421 2 52 92 2789

Fax: 00421 2 5292 2826
Email: ak.priecel@gmail.com
JUDr. Martin Priecel, advokát
© 2012 JUDr. Martin Priecel, advokát
Advokátska kancelária, JUDr. Martin Priecel, so sídlom v Bratislave poskytuje svojim klientom komplexné právne služby a poradenstvo vo všetkých odvetviach práva na území Slovenskej republiky, ako aj mimo nej. Poslaním advokácie a profesijným krédom JUDr. Martina Priecela je pomáhať uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a rovnako chrániť všetky práva a záujmy fyzických  a právnických osôb - svojich klientov.

JUDr. Martin Priecel v rámci výkonu advokácie zastupuje klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajuje ich v trestnom konaní, poskytuje právne rady, spisuje listiny o právnych úkonoch, spracúva právne rozbory, spravuje majetok klientov ako aj poskytuje ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci v nadväznosti na požiadavky klienta.

Advokátska kancelária, JUDr. Martin Priecel,  poskytuje kompletný právny servis a právne poradenstvo súvisiace  so zakladaním a následným chodom obchodných spoločností. Nakoľko JUDr. Martin Priecel disponuje  zaručeným elektronickým podpisom - ZEP, šetrí pre klientov 50% z poplatku za založenie obchodnej spoločnosti.

JUDr. Martin Priecel poskytuje rovnako služby autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľnosti, teda v spojitosti so zaručeným elektronickým podpisom - ZEP znižuje  náklady svojich klientov na minimum, zabezpečí pre svojich klientov rýchlejšie katastrálne konanie a nemalou výhodou je, že sa celá agenda vybaví na jednom mieste bez potreby návštevy notárskeho úradu.
Kontakt
Autorizácia, ZEP (Zaručený elektronický podpis)
• Zníženie Vašich nákladov pri prevode nehnuteľnosti na  
   minimum
• Rýchlejšie katastrálne konanie
• Nie je potrebná návšteva u notára
• Vybavenie celej agendy na jednom mieste
Zakladanie obchodných spoločností
• Príprava všetkých dokumentov potrebných na založenie  
   obchodných spoločností
• Zastupovanie pred živnostenským a obchodným registrom,
   ako aj daňovým úradom
• Poplatok za založenie obchodnej spoločnosti vďaka ZEP
   (Zaručený elektronický podpis) sa znižuje na minimum